09-20 h Radnim danom

10-16 h Subotom

011/ 78 52 800 Beograd centar,011/ 78 52 801 Novi Beograd,021/ 21 55 315 Novi Sad,011/ 78 52 800 Terminal 1 - Šalter 702

BEČ - avion

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNI I GARANTOVANI POLASCI

Termin putovanja

Hotel

Cena

Svakodnevni polasci tokom cele godine

Enziana hotel Vienna 3*

od 229€

Arion Cityhotel Vienna 4*

od 259 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima po osobi.

 

VIVA PROGRAM PUTOVANJA :

1.dan BEOGRAD – BEČ

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Beč, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. - 3.dan BEČ

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4.dan BEČ - BEOGRAD

Doručak.

Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. (Kraj usluga)
 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Beč - Beograd sa kompanijom Air Serbia

- Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama

- Troškove organizacije putovanja
 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- troškove avionskih taksi – 112 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)

- individualan transfer aerodrom – hotel - aerodrom

- individualno zdravstveno osiguranje

- prijavu za let na aerodromu Nikola Tesla Beograd u iznosu od 10€ po putniku (vazi samo za letove koje obavlja Air Serbia. Prijava preko sajta www.airserbia.com je besplatna), vise informacija na linku: https://www.airserbia.com/sr-Cyrl-RS/prijava-za-let-na-aerodromu

Ovaj program možete preuzeti OVDE

NAPOMENA:

- Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

- Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!
 

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

- Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .

CENA ZA 1/1 SOBU - NA UPIT

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:

Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………....…….15.06.2019.

Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………....…….15.08.2019.

Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………....…….15.12.2019.

Za polaske od 01.10. do 01.02.2020……………....…………..15.04.2020.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela u zavisnosti od raspolo živosti kapaciteta iz rezervacionog sistema :


Hotel Enziana hotel Vienna 3* - www.enziana.at

Dobar hotel sa 3*, smesten na svega 5 minuta hoda od Palate Belvedere i na samo 5 minuta voznje tramvajem od cuvenog Beckog Bulevara Ring. Tramvajska stanica je udaljena 100 metara od hotela. Zeleznicka stanica Rennweg, koja nudi direktnu vezu sa aerodromom udaljena je svega 250 metara od hotela Hotel ima restoran, a svaka soba ima kupatilo(tuš/WC), fen, telefon, TV sa kablovskim kanalima. Doručak se služi po principu samoposluživanja.


Hotel ARION CITYHOTEL VIENNA 4* www.arion-cityhotel.com

Hotel se nalazi u izletištu Vinerberg, na oko 6 km od centra grada, povezan sa centrom gradskim prevozom. Hotel ima restoran, parking, svaka soba ima kupatilo (tuš / WC), TV. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 

OPŠTE NAPOMENE:

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
 

V A Ž N A  N A P O M E N A:

- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

- Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

- Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Beč (sezona 2019. godine, avion, 4 dana) br.1 od 25.01.2019.