Beskamatno plaćanje

Ukoliko se odlučite da putujete sa turističkom agencijom VIVA, aranžman možete platiti u 6 rata bez kamate kreditnim platnim karticama banke Intesa i Komercijalne banke:

ZA METROPOLE

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

3. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u ratama čekovima građana BEZ KAMATE - ovaj način plaćanja odnosi se na aranžmane za putovanja u metropole i letovanja u organizaciji turističke agencije VIVA.