10-15 h Radnim danom

011/ 78 52 800 Beograd centar

BUDIMPEŠTA - avion

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNI TOKOM CELE GODINE I GARANTOVANI POLASCI

Termin putovanja

Hotel

4 dana/3 noćenja

5 dana/4 noćenja

Svakodnevni polasci

ATLANTIC 3*

od 235 €

od 265 €

BENCZÚR 3*

od 249 €

od 285 €

NOVUM HOTEL GOLDEN PARK 4*

od 269 €

od 295 €

EXPO CONGRESS 4*

od 289 €

od 325 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let za Budimpeštu. Po sletanju u Budimpeštu, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 3. / 4.dan BUDIMPEŠTA
Doruč
ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

4./5.dan BUDIMPEŠTA - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let za Beograd. (Kraj usluga)

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd–Budimpešta-Beograd
- troškove avionskih taksi – 83 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
- Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
- Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
- individualno zdravstveno osiguranje

NAPOMENA ZA TRANSFER:

- U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije.

NAPOMENA:

- Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
- Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:

Za polaske od 01.04. do 01.06.2020……….…………....…….15.08.2020.

Za polaske od 01.06. do 01.10.2020……….…………....…….15.12.2020.

Za polaske od 01.10. do 01.02.2021……………....…………..15.04.2021.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva
5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.
6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

- Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

HOTEL ATLANTIC 3*- www.atlantichotel.hu
Hotel Atlantic ima centralnu lokaciju u Budimpešti, na samo 10 minuta hoda od železničke stanice Keleti i stanice metroa Blaha Lujza. Hotel poseduje buffet, perionicu veša, rental car, besplatan Wi-Fi. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV sa satelitskim kanalima, telefon, mini bar, električni čajnik, Doručak se služi po principu samoposluživanja.

HOTEL BENCZ Ú R 3* - www.hotelbenczur.hu
Odlično lociran hotel u blizini centra Budimpešte ,zološkog vrta, centralnog parka, termalnih kupatila i ambasada. Hotel ima restoran, bar, konferencijsku salu, sef, parking i perionicu veša. Raspolaže sa 134 smeštajne jedinice. Besplatan Wi-Fi. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, mini bar, Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Hotel NOVUM HOTEL GOLDEN PARK 4*- www.novum-hotels.com
Hotel je smesten u samom srcu poslovne četvrti Budimpešte u blizini mnogih turističkih atrakcija I Keleti stanice. Jedan od najvećih tržnih centara centralne Evrope, Arena Plaza je na udaljenosti samo nekoliko minuta od hotela.
Besplatan Wi-Fi dostupan u celom hotelu. Hotel sadrži restoran, bar, elegantno opremljene sobe sa zvučno izolovanim prozorima i odvojenim spratovima za nepušače. Klimatizovane sobe su zučno izolovane. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, TV sa satelitskim kanalima, internet, telefon, sef, Doručak – kontinentalni švedski sto.

EXPO CONGRESS HOTEL 4*- www.mellowmoodhotels.com
Ovaj odličan hotel se nalazi u zelenom pojasu Budimpešte. Besplatan Wi-Fi. Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijske sale.Spa, Fitness center, saunu. Svaka soba ima pogled na grad, poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, mini bar, TV sa kablovskim kanalima, telefon, internet, sef , sef za laptop, klimu, radni sto Doručak – kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OPŠTE NAPOMENE:

- Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.

- Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.14/2020 kategorija A 40. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Budimpeštu (sezona 2020.godine, avion, 4/5 dana) br.