9-19 h Radnim danom

10-14 h Subotom

011/ 78 52 800 Beograd centar

ISTANBUL - AVION

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNO TOKOM CELE GODINE

Termin putovanja

Hotel

Redovna cena

Svakodnevni polasci

HOTEL HERMANOS 3* - Aksaray

GRAND EMIN HOTEL 3*-Aksaray

MONACO HOTEL 3*-Laleli

od 299 €

od 365 €

GRAND WASHINGTON HOTEL 4*-Laleli

od 389 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a  na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD - ISTANBUL

Let za Istanbul kompanijom Turkish Arilines/ Air Serbia (proveriti tačno vreme letova dva dana pre polaska). Transfer do hotela. Smeštaj.  Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti Slobodno vreme Noćenje.

3.dan ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan ISTANBUL - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. Dolazak u Beograd.   (Kraj usluga)
 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul - Beograd

- Aerodromske takse

- Smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto)

- Transfere na relacijama aerodrom - hotel - aerodrom prema programu

- Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualno zdravstveno osiguranje - PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

- Individualne troskove

NAPOMENA:

1. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi i moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.

2. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije , primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

DOPLATE ZA 1/1 SOBU:   

Hotel 3* - 60€

Hotel 4* - 70€

DOPLATA ZA DODATNU NOĆ U 1/2 SOBI:   

Hotel 3* - 25€

Hotel 4* - 30€

POPUSTI ZA DECU:

- deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu) 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*. Nalaze se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

HOTEL MONACO 3* - www.istanbulmonacohotel.com

Hotel se nalazi u delu grada Laleli, u blizini trgovačke zone i mnogobrojnih prodavnica i restorana. Udaljen je 17km od aerodroma Istanbul Ataturk, 55km od aerodroma Sabiha Gokčen, 2.5km od Aja Sofije i Topkapi palate, 1km od Kapali čaršije, 300m od tramvajske, autobuske i metro stanice. Hotel raspolaže sa 65 soba; ima recepciju, restoran, bar, pristup wifi internetu, prostoriju za sastanke. Svaka soba ima kupatilo (tuš), centralnu klimu, TV, telefon, mini frižider (mini bar uz doplatu), fen za kosu.Doručak je na bazi švedskog stola, samoposluživanje.

GRAND EMIN HOTEL  3* -  www.aymahotelsgroup.com

Hotel se nalazi pored Mramornog mora u delu grada Aksaray. U okviru hotela se nalaze recepcija, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, sef, WiFi, TV, klimu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

GRAND WASHINGTON HOTEL 4* - www.grand-washington.com

Hotel se nalazi u delu grada Laleli, u blizini trgovačke zone i mnogobrojnih prodavnica i restorana U okviru hotela se nalaze recepcija, restoran, bar, bazen, spa. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, sef, WiFi, TV, klimu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2020……….….…....…….15.12.2020
  Za polaske od 01.10. do 01.02.2021……….………..…….15.04.2021.                                                                    
 3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
 4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva
 5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.
 6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put
   

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,klima uređaj.

OPŠTE NAPOMENE:   

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje 20-23kg i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,termina polazaka…)

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programomputovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

- poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

V A Ž N A  N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.14/2020 kategorija A 40.  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen  na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Istanbul (sezona 2020.godine, avion, 4 dana) br.2 od 16.09.2020.