KAPADOKIJA - AVION

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

SVAKODNEVNI INDIVIDUALNI POLASCI

Termin putovanja

Hotel

Redovna cena

Svakodnevni polasci

CINER HOTEL 3*

GOREME KAYA 3*

od 489 €

od 509 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a  na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

 

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – ISTANBUL – KAPADOKIJA
Let za Kapadokiju kompanijom Turkish Arilines preko Istanbula. Dolazak u Kalseri u ili Nevšehir. Transfer do hotela. Smeštaj.  Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan KAPADOKIJA
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti Slobodno vreme Noćenje.

3.dan KAPADOKIJA
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan KAPADOKIJA
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Slobodno vreme. Noćenje.

5/6.dan KAPADOKIJA – ISTANBUL – BEOGRAD
Doručak.
Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom Kalseri  ili Nevšehir. Polazak aviona za Istanbul/Beograd. Dolazak u Beograd.   (Kraj usluga)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul - Kalseri  ili Nevšehir – Istanbul - Beograd
- Aerodromske takse
- Smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*  na bazi 4 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto)
- Transfere na relacijama aerodrom - hotel - aerodrom prema programu
- Troškove organizacije putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualno zdravstveno osiguranje - PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

NAPOMENA:

1. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi i moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.

2. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije , primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

DOPLATE:

DOPLATE ZA 1/1 SOBU:   

Hotel 3* - 100€
Hotel 4* - 141€

DOPLATA ZA DODATNU NOĆ U 1/2 SOBI:   

Hotel 3* - 20€
Hotel 4* - 30€

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:             

Za polaske od 01.10. do 01.02.2021……………....…………..15.04.2021.                                                    
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva
5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

CINER HOTEL 3* - Kapadokija- www.cinerhotel.com
Hotel se nalazi u mestu Goreme, 42km od aerodroma Nevšehir, 800m od centra Goreme. Hotel ima recepciju, trpezarijski deo za služenje obroka, bar, spoljašnji bazen, menjačnicu, servis za pranje veša (doplata). Svaka soba ima kupatilo (tuš), klimu, TV, telefon, mini frižider (mini bar uz doplatu), fen za kosu, pristup wifi internetu, razdvojene ležajeve. Mogućnost doplate za sobu tipa Deluxe sa bračnim ležajem. Doručak je na bazi švedskog stola, samoposluživanje.

GOREME KAYA HOTEL 4* - Kapadokija - www.goremekayaotel.com
Hotel se nalazi u mestu Goreme, 50km od aerodroma Nevšehir, 1 km udaljenosti od muzeja na otvorenom - Goreme. Hotel ima recepciju, restoran, Spa centar (hamam,sauna, masaža), zatvoreni bazen, Standardne sobe imaju kupatilo (tuš/kada), klimu, TV, telefon, mini bar, fen za kosu, pristup wifi internetu, razdvojene ležajeve. Mogućnost doplate za sobu tipa Cave (pećinski izgrađene sobe). Doručak je na bazi švedskog stola, samoposluživanje

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:      

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje 20-23kg i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Putnik za putovanje u Tursku mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
 

V A Ž N A    N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
-
Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.14/2020 kategorija A 40.  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen  na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Kapadokiju- individualni polasci (sezona 2020.godine, avion, 5,6 dana) br.1 od 10.09.2020.