Licenca

Turistička agencija Viva Travel poseduje licencu OTP 63/2021 kategorija A, za organizovanje putovanja u zemlji i inostranstvu i aktivna je YUTA i IATA članica.