Licenca

Turistička agencija Viva Travel poseduje licencu OTP 474/2020 kategorija A 25, za organizovanje putovanja u zemlji i inostranstvu i aktivna je YUTA i IATA članica.