10-15 h Radnim danom

011/ 78 52 800 Beograd centar

LISABON - avion

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNI I GARANTOVANI POLASCI

Termin putovanja

Hotel

4 dana/3 noćenja

5 dana/4 noćenja 

Svakodnevni polasci

Eduardo VII 3*

od 459 €

od 515 €

Flamingo 3*

od 409 €

od 569 €

Avenida Park 3*

od 415 €

od 455 €

Roma 3*

od 429 €

od 475 €

Eurostars Lisboa Parque 4*

od 515 €

od 589 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – LISABON

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let sa presedanjem. Po sletanju u Lisabon, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 3. / 4.dan LISABON

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

3./4./5.dan LISABON - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let sa presedanjem za Beograd.

(Kraj usluga)
 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Lisabon-Beograd – sa presedanjem u nekim gradovima Evrope.

- Troškove avionskih taksi oko – 145 € (avionske takse se plaćajuu agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama.

- Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama

- Troškove organizacije putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom

- individualno zdravstveno osiguranje

Ovaj program možete preuzeti OVDE

NAPOMENA ZA TRANSFER:

- U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – oko 89 € po osobi.

- Cena metro karte od aerodroma do centra grada – oko 2 € po osobi po pravcu.
 

NAPOMENA:

- Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

- Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!


DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT
 

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:


Hotel Eduardo VII 3*- www.hoteleduardovii.pt
Hotel se nalazi u blizini Trga Marques de Pombal, na oko 5 minuta udaljenosti od svih znamenitosti grada.
Raspolaže sa 137 soba. Hotel poseduje restoran, bar, konferencijsku salu, internet i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, internet, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Flamingo 3*- www.hotelflamingo.pt
Hotel se nalazi u blizini Trga Marques de Pombal, na oko 5 minuta udaljenosti od svih znamenitosti grada.
Hotel poseduje restoran, bar, internet i TV salu.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Avenida Park 3*- www.avenidaparquehotel.com
Ovaj hotel se nalazi na oko 10 minuta udaljenosti od svih gradskih znamenitosti.
Hotel poseduje restoran, bar, internet, TV salu i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj, telefon i internet. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Roma 3*- www.hotelroma.pt
Ovaj moderan hotel se nalazi u jednoj od glavnih ulica u Lisabonu, Avenida de Roma. Nalazi se na liniji gradskog prevoza, udaljen je oko 15 minuta od svih većih znamenitosti u Lisabonu.
Raspolaže sa 263 sobe. Hotel poseduje 2 restorana, bar, konferencijske sale, internet i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Eurostars Lisboa Parque 4*- www.eurostarshotels.com
Odličan hotel koji se nalazi u centru u blizini parka Eduardo VII.Hotel poseduje restoran, bar, fitnes centar, saunu, internet.Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj, telefon, sef, internet i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:

Za polaske od 01.10. do 01.02.2021……………....…….……..15.04.2021.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...

- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 

OPŠTE NAPOMENE:

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu , to se vr š i individualno .
 

V A Ž N A  N A P O M E N A:

- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

- Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

- Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).


- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP b br.14/2020 kategorija A 40 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Lisabon (sezona 2020.godine, avion, 4/5 dana) br.1 od 03.02.2020.