8-20 h Radnim danom

10-16 h Subotom

011/ 78 52 800 Beograd centar,011/ 78 52 801 Novi Beograd,021/ 21 55 315 Novi Sad

MADRID - avion

Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800

 

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNI I GARANTOVANI POLASCI

Termin putovanja

Hotel

4 dana/3 noćenja

5 dana/4 noćenja 

Svakodnevni polasci tokom cele godine

Silken Torre Garden 3*

od 405 €

od 445 €

Praga 4*

od 459 €

od 535 €

Elba Madrid Alcala 4*

od 445 €

od 519 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.
 

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – RIM - MADRID

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let sa presedanjem za Madrid. Po sletanju u Madrid, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 3. / 4.dan MADRID

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

3./4./5.dan MADRID - RIM - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let sa presedanjem za Beograd.

(Kraj usluga)
 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd–Madrid-Beograd sa presedanjem u nekim gradovima Evrope.

- troškove avionskih taksi oko – 116 € (avionske takse se plaćaju  u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)

- Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama

- Troškove organizacije putovanja
 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom

- individualno zdravstveno osiguranje

Ovaj program možete preuzeti OVDE

NAPOMENA ZA TRANSFER:

- U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – oko 75€ po osobi.

- Cena metro karte od aerodroma do centra grada – oko 3 € po osobi po pravcu.
 

NAPOMENA:

- Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

- Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!


DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT
 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:

Za polaske od 01.01. do 01.02.2020……….…………....…….15.04.2020.

Za polaske od 01.02. do 01.04.2020……………....…………..15.06.2020.

Za polaske od 01.04. do 01.06.2020……………....…………..15.08.2020.

Za polaske od 01.06. do 01.010.2020……………....………....15.12.2020.

Za polaske od 01.10. do 01.02.2021……………....…….……..15.04.2021.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put


NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

- Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .


OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:


Hotel SILKEN TORRE GARDEN 3* - www.hoteles-silken.com/hotel-torre-garden-madrid/

Ovaj hotel se nalazi na severoistoku Madrida, na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Kompletno je renoviran 2004. godine.
Hotel poseduje restoran, bar, internet i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, TV, telefon i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.


Hotel ELBA MADRID ALCALA 4 https://www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-madrid-alcala

Ovaj odličan hotel se nalazi, na oko 15 minuta vožnje metroom do centra grada. Smešten je između centra grada i kongresnog centra Madrid IFEMA. Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijske sale i parking. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, mini bar, TV, internet, telefon, sef, aparat za kafu. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel GRAN ATLANTA 4*- http://www.hotelgranatlanta.com/en

Ovaj odličan hotel se nalazi u jugozapadnom delu Madrida, na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je direktnom metro linijom br. 1.
Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijske sale i sef.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, mini bar, TV, telefon, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.


Hotel PRAGA 4*- http://www.hotelmadridpraga.com/

Ovaj odličan hotel se nalazi na jugozapadu Madrida, na oko 20 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je metro linijom br.6.
Hotel poseduje 420 soba, restoran, bar, internet, konferencijske sale i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, klima uređaj, mini bar, TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 

OPŠTE NAPOMENE:

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
 

V A Ž N A  N A P O M E N A:

- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

- Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

- Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).


- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.14/2020 kategorija A 40. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

- Cenovnik za Madrid (sezona 2020.godine, avion, 4/5 dana) br.1 od 03.02.2020.