Način plaćanja

Ukoliko se odlučite da putujete sa Turističkom agencijom VIVA, prilikom rezervacije aranžmana načini plaćanja su sledeći:

* ZA LETO
AUTOBUSKI ARANŽMANI:
1. 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 40% prilikom rezervacije, 20 % najkasnije do 10 dana pred putovanje a ostatak od 40% u  jednakim mesečnim  ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2021..
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva  

AVIONSKI ARANŽMANI:
1. 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 40% prilikom rezervacije, 20% najkasnije do 10 dana pred putovanje a ostatak od 40% u  jednakim mesečnim  ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2021..
3.  platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
4. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express)   i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

* ZA EVROPSKE METROPOLE
1. 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 40% prilikom rezervacije, 20 % najkasnije do 10 dana pred putovanje a ostatak od 40% u  jednakim mesečnim  ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2021..
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva   

* TERME
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

* ZA DALEKE DESTINACIJE
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
•    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 15 dana pre putovanja
•    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% u jednakim mesečnim ratama, čekovima građana, najkasnije do 15.12.2021.                                                                                                                                       
•    platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

* ZA KRSTARENJA
1.    40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% u  jednakim  mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE  najkasnije do:
     Za polaske od 01.04. do 01.06.2021……….…………....…….15.08.2021.
3.    platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
4.    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

* ZA AVIO KARTE
1. 100% odmah po rezervaciji – gotovina ili platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
2. 50% odmah, 50% u 2 jednake mesečne rate čekovima građana BEZ KAMATE

Sve cene aranžmana izražene su u stranoj valuti (€), a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.