09-20 h Radnim danom

10-16 h Subotom

011/ 78 52 800 Beograd centar,011/ 78 52 801 Novi Beograd,021/ 21 55 315 Novi Sad

Način plaćanja

Ukoliko se odlučite da putujete sa agencijom Viva Travel prilikom rezervacije aranžmana načini plaćanja su sledeći:

* ZA LETO

1. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.12.2019. (uz doplatu od 1.5% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo)

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

* ZA EVROPSKE METROPOLE

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
Za polaske od 01.01. do 01.02.2019...................15.04.2019.
Za polaske od 01.02. do 01.04.2019...................15.06.2019.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2019...................15.06.2019.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2019.....................15.12.2019.
Za polaske od 01.10.2019. do 01.02.2020.........15.04.2020.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

* ZA DALEKE DESTINACIJE

1. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Procredit banke na dan uplate.

2. 60% prilikom rezervacije, a ostatak od 40% najkasnije 10 dana pre putovanja

3. 60% prilikom rezervacije, a ostatak od 40% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske od 01.11.2018 do 01.02.2019……….…………....…….15.04.2019.
Za polaske od 01.02.2018 do 30.04.2019……….…………....….15.06.2019.

4. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

* ZA AVIO KARTE

1. 100% odmah po rezervaciji – gotovina ili platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

2. 50 % odmah, 50% u 2 jednake mesečne rate čekovima građana

Sve cene aranžmana izražene su u stranoj valuti (€), a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.