10-15 h Radnim danom

011/ 78 52 800 Beograd centar

Način plaćanja

Ukoliko se odlučite da putujete sa Turističkom agencijom VIVA, prilikom rezervacije aranžmana načini plaćanja su sledeći:

* ZA LETO
AUTOBUSKI ARANŽMANI:
1. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.12.2020.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

AVIONSKI ARANŽMANI:
1.  40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% u  jednakim  mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do 15.12.2020.
3.  platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
4. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express), korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina)   i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.
5.  potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put.

* ZA EVROPSKE METROPOLE

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:
Za polaske od 01.10.2019. do 01.02.2020.........15.04.2020.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

* TERME

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

* ZA DALEKE DESTINACIJE

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
•    60% prilikom rezervacije, a ostatak od 40% najkasnije 25 dana pre putovanja
•  60% prilikom rezervacije, a ostatak od 40% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do 15.02.2020.
•    platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

* ZA KRSTARENJA

•    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 20 dana pre putovanja
•    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% u 4 mesečne rate čekovima građana BEZ KAMATE
•    platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

* ZA ZIMOVANJE
•    40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja
•   40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% u jednakim mesečnim ratama, čekovima građana  najkasnije do 31.03.2020.                                                                                                                     
•    platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

* ZA AVIO KARTE

1. 100% odmah po rezervaciji – gotovina ili platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

2. 50% odmah, 50% u 2 jednake mesečne rate čekovima građana BEZ KAMATE

Sve cene aranžmana izražene su u stranoj valuti (€), a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.