Pravila važnosti pasoša

Vozačke dozvole za R. Grčku / Važnost pasoša prilikom putovanja u Grčku

Poštovani,

Zbog oprečnih informacija vezanih za posedovanje međunarodne vozačke dozvole u R. Grčkoj, obaveštavamo Vas da smo direktnom proverom sa AMSS dobili obaveštenje da za R. Grčku nisu obavezne međunarodne vozačke dozvole ukoliko građani R.Srbije poseduju vozačku dozvolu na novom obrascu.

Takođe, radi detaljnijih informacija, dostavljamo Vam link prema sajtu AMSS, sa pregledom Evropskih zemalja i informacijama da li je za građane R. Srbije neophodna međunarodna vozačka dozvola, tj važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu. Na istom linku možete da dobijete uvid i u ostale propise u Evropskim državama vezanim za vožnju i to: sigurnosni pojas, % alkohola, brzine u naselju, putu i auto-putu, obaveza posedovanja pp aparata, korišćenje mobilnog, upaljena svetla...

Link AMSS: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=138

Kako imamo sve više pitanja od strane putnika vezano za važnost pasoša kada se putuje u određene države, dostavljamo Vam link sa pregledom svih država na sajtu Ministarstva spoljnih poslova sa svim neophodnim podacima vezano za vize, putne isprave, kao i informacije o samim državama. Konkretno, dostavljamo Vam link za Grčku:

Ministarstvo spoljnih poslova: Vize za inostranstvo i informacije od državama (u padajućem meniju možete da odaberete zemlju koja Vas interesuje).

YUTA Info

Beograd, 15.06.2018. godine
______________________________________________________________________________________________________________________________

Evropska unija je uvela nova pravila za prelazak šengenske granice državljanima zemalja koje su izvan Evropske unije.

Nova pravila su uvedena 26. juna 2013. (EU 610/2013) i predstavljaju modifikaciju pravila koja su važila ranije (EU 562/2006)

Nova pravila su stupila na snagu od 19. jula 2013., a odnose se na važnost pasoša neevropskih (EU) državljana.

Svi koji od tog dana ulaze u zonu Šengena moraju da imaju pasoš koji je validan najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengena. Pasoš takođe ne sme da bude stariji od 10 godina.

Nova pravila se primenjuju i za ulazak u tri zemlje EU koje su kandidati za ulazak u Šengensku zonu (Bugarska, Hrvatska i Rumunija). Na državljane Irske i Velike Britanije neće biti primenjivana nova pravila.