9-19 h Radnim danom

10-14 h Subotom

011/ 78 52 800 Beograd centar

Putovanje valjevskim krajem

VIVA OBILASCI:  Brankovina – Valjevo – manastir Lelić – Brankovina – Struganik – Valjevo  

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan - Polazak oko 08:00 časova iz Beograda sa perona glavne autobuske stanice (BAS-a), ulaz iz Karađorđeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme). Vožnja ka manastiru Lelić. Manastir se nalazi u selu Lelić na teritoriji grada Valjeva i zadužbina je Vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Osvećen je na Preobraženje 1929. godine i prvobitno je služio kao parohijska crkva a od 1996. godine pretvoren je u manastir Svetog Oca Nikole u Leliću. Nakon obilaska manastira i kraćeg odmora put nastavljamo ka Brankovini. Brankovina je selo koje je tokom XIX veka steklo svoju slavu kroz dramatične događaje tog vremena i zato ga s pravom zovu „selo puno istorije“. Obilazak Brankovine i groba pesnikinje Desanke Maksimović. Nastavak puta za Struganik, rodno selo Vojvode Živojina Mišića, najpoznatijeg srpskog vojvode i najttalentovanijeg vojnog zapovednika. Nakon obilaska odlazak u restoran Paviljon-Markova stolica na pauzu za odmor i fakultativni ručak. Nakon odmora put nastavljamo ka Valjevu. Upoznavanje sa znamenitostima grada: starog jezgra grada «Tešnjar» – čaršija građena u srpsko – balkanskom stilu u XVIII i XIX veku, trg Desanke Maksimović, Muselimov konak, Narodni muzej… Slobodno vreme. Polazak ka Beogradu u večernjim časovima. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.
 ( Kraj usluga )

V I V A    C E N A :

Paket aranžman  / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

24.10.2020.

1490 rsd odrasli / 1190 rsd deca do 12 god.

07.11.2020.

20.11.2020.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
- obilaske prema programu
- troškove organizacije i vođenja aranžmana
-  usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- ručak
- ulaznice
- peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

- NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
- platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
- OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika (raspitati se u agenciji)

OPŠTE NAPOMENE:                      
- Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
- Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.

- Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.14/2020 kategorija A 40. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije VIVA. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
- Cenovnik za Valjevo – autobus br.1 od 03.10.2020.