Zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti

VIVA TRAVEL“ doo Beograd

Obaveštavamo Vas da turistička agencija „VIVA TRAVEL“ doo Beograd prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svih svojih putnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Podatak o ličnosti jeste svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime, prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Napominjeno da „VIVA TRAVEL“ doo Beograd od svojih putnika prikuplja informacije potrebne za pružanje svojih usluga i omogućavanje realizacije ugovorenog turističkog aranžmana i to:

  • Ime i prezime,
  • JMBG i datum rođenja,
  • Adresu stanovanja,
  • Broj pasoša,
  • E-mail adresu.

Prikupljene podatke VIVA TRAVEL doo čuva u skladu sa rokovima čuvanja koje propisuje Zakon, nakon čega se prikupljeni podaci brišu.

VIVA TRAVEL“ doo Beograd ima pravo da lične podatke svojih putnika učini dostupnim trećim licima kao što su ino-partneri, turistički vodiči, hotelijeri, prevoznici i sl, u cilju realizacije ugovorenog turističkog aranžmana i u periodu potrebnom da se ovi aranžmani realizuju.

Lice na koje se odnosi podatak koje je prikupio VIVA TRAVEL doo Beograd ima sledeća prava:

- pravo na pristup prikupljenim podacima;

- pravo na ispravku prikupljenog podatka;

- pravo na brisanje prikupljenih podataka;

- pravo da zahetva ograničenje korišćenja prikupljenih podataka;

- pravo na prenosivost podataka;

- pravo na prigovor i

- pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Rukovalac podacima o ličnosti je „VIVA TRAVEL“ doo Beograd, Krunska 48, MB: 21214035, PIB: 109631526.

Zaposleni zadužen za zaštitu podataka o ličnosti je Olivera Velickovic

Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti putem elektronske pošte na mejl: olivera@vivatravel.rs ili slanjem na adresu sedišta VIVA TRAVEL doo Beograd , Krunska 48, sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“

VIVA TRAVEL doo Beograd zadržava pravo da izmeni svoju politiku privatnosti u bilo kom trenutku.