AIR SERBIA - NOVOSTI

AIR SERBIA - NOVOSTI:

Naplata prijave na let za goste ekonomske klase sa kupljenim T, E, U, V tarifama

Dodatna naplata se odnosi na sve goste sa kupljenim kartama za odlazeće letove iz Beograda koji se nisu prijavili na let putem sajta airserbia.com već to planiraju da urade na šalterima beogradskog aerodroma Nikola Tesla neposredno pred let.

Usluga se naplaćuje za svakog gosta pojedinačno na kartama koje će se prodavati od 28. marta 2018. godine.

Cena prijave na let na šalterima aerodroma Nikola Tesla iznosiće 10 € po svakom gostu i segmentu putovanja.

Gosti koji nastavljaju svoja putovanja preko Beograda sa kupljenom kartom sa Stop-Over uslugom, takođe podležu ovoj doplati.

Gosti izuzeti od plaćanja doplate su:

- Gosti biznis klase

- Gosti ekonomske klase sa kupljenim tarifama K, Q, L, M, H, B,Y

- Gosti koji su se već prijavili putem interneta

- Gosti članovi Air Serbia Etihad Guest programa za lojalne putnike Platinum, Gold i Silver statusa, kao i gosti članovi programa za lojalne putnike Etihad Guest Platinum, Gold, Silver, Exclusive, Alitalia Ulisse, Freccia Alata, Freccia Alata Plus and Freccia Alata Plus Per Sempre, topbonus Silver, topbonus Gold, topbonus Platinum, Jet Privilege Platinum, Gold and Jet Privilege

- Gosti sa umanjenom sposobnošću u kretanju i medicinskom pomoći - WCHR, WCHS, WCHC, BLND, DEAF, STCR, LEGL, LEGR, LEGB, MEDA

- Gosti na čarter letovima

- Gosti koji putuju u okviru grupne rezervacije-ukoliko su sedišta rezervisana unapred

- Nepraćena deca (UM)

- Gosti koji putuju sa bebama (0-24 meseci) - bebe su izuzete od naplate dok odrasla osoba na rezervaciji nije

- Gosti sa unapred odobrenim VIP statusom koji je jasno naznačen na samoj rezervaciji                 


Za sve detaljnije informacije i rezervacije pozovite na broj telefona agencije 011/ 78 52 800